Privacy Statement

Per 25 mei jl. is de nieuwe Privacy Wetgeving van toepassing. Door deze wet, de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) genoemd, wordt de verwerking van persoonsgegevens nog meer gereguleerd. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling, omdat wij zorgvuldig met uw gegevens willen omgaan.

In ons Privacy Statement hebben wij beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens worden verwerkt
RoermondProeft.nl verwerkt de gegevens die u bij uw informatieaanvraag of inschrijving op een van onze producten en/of diensten aan ons doorgeeft.

Wanneer verwerken wij gegevens
Indien u producten en/of diensten van RoermondProeft.nl afneemt. Dit kan via onze website, telefonisch of per email.
Wanneer u contact heeft met RoermondProeft.nl. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het
contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele)
websites, inclusief apps, inlogt op uw account, of ons via social media benadert.

Waarvoor verwerken wij gegevens
RoermondProeft.nl verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
a. Voor de uitvoering van de overeenkomsten zoals bevestiging van deelname aan het event en de praktische zaken rondom deelname als sponsor of standhouder;
b. Voor de registratie van deelname maken wij gebruik van een online registratiesysteem;
c. Om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen, rechtstreeks, maar eventueel ook door campagnes via social media.

Bewaren van gegevens
De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van uw interesse en de frequentie van aanvraag die u bij ons doet om een aanbod op maat te
ontvangen, echter niet langer dan dat u zelf aangeeft. Voor zover u een factuurrelatie heeft met ons, nemen wij de wettelijke bewaartermijn in acht.

Deelname anders dan via het online registratiesysteem op de website
Bij een telefonische aanmelding of inschrijving per email (anders dan via het online registratiesysteem op de website), gaat u automatisch akkoord
met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy Statement.

Foto’s en beeldopnamen
U geeft hierbij toestemming dat tijdens het event; foto’s en beeldopnamen kunnen worden gemaakt, die RoermondProeft.nl en
samenwerkingspartijen (na overleg met RoermondProeft.nl) mogen gebruiken voor promotionele doeleinden.

Email
RoermondProeft.nl heeft een eigen nieuwsbrief. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief dan wordt deze u toegezonden.
U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink. Uw emailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken hiervoor een email marketing tool. De toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het
toegezonden emailbericht of via [email protected] Uw emailadres wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Recht van Verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie, dan kunt u uw toestemming altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht, of via een bericht aan [email protected]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of om op te vragen. Daartoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u (eventueel) een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cookies
RoermondProeft.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van RoermondProeft.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken.
RoermondProeft.nl maakt gebruik van functionele- en tracking cookies, alsmede cookies van derden; te weten Google Analytics, Facebook, Google Adwords, Twitter.
Deze worden gebruikt voor het onthouden van loginnaam, instellingen of koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server, of voor het maken van een profiel van de bezoeker, zoals waar de bezoeker vandaan komt en welke pagina’s bezocht zijn.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft
u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.

Delen van gegevens met derden
RoermondProeft.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van een inschrijving of contract met
u, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RoermondProeft.nl blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging en zorgvuldige omgang van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onze persoonsgegevens.
Exports worden gelogd. Voor het interne netwerk wordt een beveiligde Client/server verbinding gebruikt en voor de webformulieren https.
Onze wachtwoorden zijn versleuteld, onze data zijn opgeslagen in Europa en deze worden niet verzonden naar landen buiten Europa.
Daarnaast hanteren wij grote zorgvuldigheid ten aanzien van uw persoonsgegevens. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die expliciet
toegang tot de systemen hebben gekregen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op.

Wijzigingen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vereniging tafelronde 74 Roermond, Evenkamp 35 6041PD Roermond, Kvk: 65890388, [email protected]

Heb je hier een vraag over? Neem gerust contact op met ons.

Wil je de analytics cookies uitzetten dan kan dat zo:
Klik hier voor de opt-out van Google Analytics